Membran Çatı Uygulama

İyi bir su yalıtımının temel koşulu doğru detayların seçilmesi ve doğru uygulamanın yapılmasıdır.İyi bir su yalıtımının temel koşulu doğru detayların seçilmesi ve doğru uygulamanın yapılmasıdır.. Yalıtım membranlarının uygulanmasından önce yüzeysel problemlerin bertaraf edilmesi gerekir. Zeminde çukur ve çıkıntılar bulunmamalıdır.

Uygulama yapılacak beton yüzeyler ıslak ve nemli olmamalı, yeterli priz alma süresi tamamlanmalıdır.
Uygulama yapılacak yüzey üzeri ve yakın çevresi toprak, çamur vs.´den arındırılmalıdır.

Öncelikle zemine bitüm esaslı astar uygulanması tavsiye edilir. Astar yüzeysel problemlerin minimize edilmesine yardımcı olduğu gibi, tam yapıştırma yapılan yüzeylerde membranın zeminle aderansını artırır.

Membran tamamen açılır, boyuna ek yerleri en az 10 cm, baş binileri en az 15 cm. üst üste bindirilecek şekilde serilir.
Temel yalıtımında 1. kat olarak serilen membranlar, yapı taşıyıcı sisteminin temel tabanındaki düşük dozlu grobeton tabakası arasında oluşacak deformasyondan etkilenmemesini sağlamak için sadece bini yerlerinden yapıştırılır. Uygulama perde yüzeyinde yapılacak ise toprakla temas etmesi muhtemel tüm yüzeylerde membranın her iki katmanında da tam yapıştırma yapılması gereklidir.
Bini yerlerinde yapıştırma, LPG gazı kullanan şalümo alevinin modifiye bitümü eritmesine sebep olacak ısıtma işlemi sonucu gerçekleşir. Yapışma işlemi tamamlandıktan sonra eriyen bitüm bini noktalarında taşırılmalı ve taşırılan bölüm (fibrocam ya da polyester keçe ortaya çıkmayacak şekilde) spatula veya mala ile bastırılmalıdır.

Çatı çevresi boyunca, baca diplerinde ya da rulo başlarında membran en az bir metre tam yapıştırılarak uygulanmalıdır.
Arduazlı tip membranların yan binileri arduazsız olarak hazırlanmış 10 cm. kalınlıktaki şeritler üzerine yapıştırılır. Baş binilerinde ise 15 cm´lik kısım ısıtılarak taşların mala yardımıyla yüzeyden kazınması gereklidir.
Arduazlı ürünlerde eriyen bitüm bini yerlerinden taşırıldıktan sonra soğumadan üzerine arduaz taşı dökülmesi tavsiye edilir.
Biniler mutlaka suyun akış yönü hesap edilerek uygulanmalı, membranlar suyun akış yönüne dik olarak serilmelidir. İmalat mutlaka düşük kottan başlatılmalıdır.

2. kat olarak uygulanacak membran katmanı, 1 .katmana tamamen yapıştırılmalı ve bini bölgeleri şaşırtılarak uygulanmalıdır.
Her iki katman da kesinlikle aynı yönde uygulanmalı, örgü biçiminde uygulama yapılmamalıdır.
Yalıtımı delip geçen yapı elemanlarının, yalıtımın bu elemanlara bağlanmasını sağlayacak biçimde flanşları bulunmalıdır.
Uygulama, tamamlandıktan sonra yırtılma, delinme, yaşlanma (arduaz, lamine alüminyum gibi yüzeyi kaplı ürünler hariç) vs. nedenlerden dolayı üzeri kapatılarak mutlaka koruma altına alınmalıdır.
Doğru yapıştırma sıcaklığı, membranın üzerine lamine edilmiş olan ısıl hassasiyete sahip polietilen film tabakasının şalümo ateşi temasıyla erimesi anında gerçekleşir.
Kumlu yüzeylerde ise şalümo alevinin tutulduğu kumlu yüzeyin parlak bir hal alması yapıştırma için uygun sıcaklığa ulaşıldığını gösterir.

Su yalıtımı nedir?

Su yalıtımı, Yapıların, her yönden gelebilecek suya veya neme karşı korunmaları için yapılan işlemlerdir.

SU YALITIMININ TARİHÇESİ

Bilinen en eski su yalıtım projesi, Babil´in Asma Bahçeleri‘ dir. Antik dünyanın yedi harikasından biri sayılan Babil´in Asma Bahçeleri; 25 metre yüksekliğindeki kolonlar üzerine oturan teraslardan oluşuyordu. Su yalıtımı bitüm ve kurşun ile sağlanmıştı. Diğer bitkilerin yanı sıra ağaçlar da bu teraslara dikilmiş ve Fırat nehri yakınlarında köleler tarafından çalıştırılan, su çeken bir sulama makinesiyle sulanmıştı.

YAPI NASIL SU ALIR?

Yapıların, uzun ömürlü, konforlu ve sağlıklı olması; ancak doğru şekilde tasarlanarak inşa edilmesi ve yapıya zarar veren dış etkilere karşı korunması ile mümkündür.

Yapılara etki eden en önemli faktörlerden biri de sudur. Su yapıya çeşitli şiddetlerde ve çeşitli yollardan girebilir

-Zeminden sızan su yoluyla
-Basınçlı su yoluyla
-Cepheden sızma yoluyla
-Yoğuşma yoluyla
-Kılcal su yürümesi yoluyla

NERELERDE SU YALITIMI YAPMAK ZORUNDAYIZ?

-Temel ve Perde duvarları
-Çatılar
-Teraslar
-Islak hacimler
-Viyadükler
-Tüneller
-Havuzlar
-Kanaletler ve Göletler

NEDEN YALITIM YAPMALIYIZ?

-Enerji tüketimini azaltmak,
-Yapıları korozyondan korumak,
-Çevre kirliliğini azaltmak,
-Sıhhi ve konfor şartlarına uygun ortamlarda yaşamak için yalıtım yapmalıyız.

YALITIM NE FAYDA SAĞLAR?

-Su yalıtımı, yapının ekonomik ömrü süresince yapı güvenliğinin korunmasını,

-Isı yalıtımı, %50 yakıt tüketiminin azalmasını,

-Yangın yalıtımı, yangın anında kayıpların en aza indirmeyi,

-Ses yalıtımı, huzurlu yaşanabilir ortamlar oluşturmayı sağlar.

DOĞRU YALITIM NASIL YAPILIR?

3 D Kuralı:

-Doğru Malzeme
-Doğru Detay
-Doğru Uygulama

ETKİN SU YALITIMI NASIL OLMALI?

Etkin bir su yalıtımı için, yalıtım uygulamasının, binanın temelinden çatısına kadar tüm yapı elemanlarını kapsaması gerekir. Zemine oturan döşemeler, balkonlar, dış duvarlar, çatılar ve temel duvarlarına yalıtım yapılmalıdır.

Depremlerde birçok yapının zarar görme nedeninin, binalardaki taşıyıcı, kolon, kiriş ve perdelerin içerisindeki demirlerin neme, rutubete yani korozyana maruz kalmasından dolayı olduğu açık bir gerçektir.

Membran - Kullanım Alanları

Yapılarda suyun girdiği heryerde su yalıtımı için
Toprak ile temas eden duvarlar, temeller ve zemine oturan döşemeler
Balkonlar, teras ve eğimli çatılar
Banyo, lavabo, wc gibi ıslak hacimler asfalt yol ve köprü yapımında su yalıtım membranı olarak kullanılır.

Balastlı Sistem

Bina teras çatı izolasyonlarında en ekonomik Balastlı Çatı Sistemi´dir. Bu sistem değişik çatı şekillerinde rahatlıkla kullanılır. Balastlı Çatı Sistemi uygulamasında membranlar yan yana sıralanıp sıcak Hava ile 5cm bindirilerek yapıştırılır. Özel durumlarda bindirmeler icin yapıştırıcı da kullanılabilir. Bu durumda minimum bini genişliği 10 cm olmalıdır. Çatı parapetleri, boru ve yağmur giderleri ve benzeri elemanlar membrandan üretilmiş detay parcalarla kaplanır. Isı izolasyon malzemesi olarak park levha, poliüretan levha, tas yünü veya polistren levha kullanılabilir. Membranların üzerine koruma amaçlı geotekstil ile kaplanır. Geotekstil üzerine izolasyon malzemesinin rüzgar etkisiyle uçmasını önlemek için gezilmeyen çatılarda 50 kg/m2 çakıl serilir. Çakıllar düzgün yuvarlak olmalıdır. Çakıl boyutları 20-40 mm arasında olmalıdır. Kırma taş çakıl kullanıldığı takdirde min. 200 gr/m2 özellikte geotekstil kullanılmalıdır. Gezilen çatılarda membran üzeri minimnum 50 mm kalınlığında beton plaklar veya benzeri malzemeyle kaplanır.

Mekanik Sabitleme

Statik olarak ilave bir yüke izin verilmeyen hafif düz çatılarda tpo membran mekanik olarak özel vidalarla yapıya sabitlenir. Trapez sac üzerine döşenen tas yünü tabakası membran ile örtülür. 1,5m genişliğinde membran şeridi kaynak bandı olmayan kenarından mekanik sabitleme yoluyla taş yünü ile birlikte izolasyon vidalarıyla trapez saca monte edilir. Mekanik olarak sabitlenen memban kenarı bir sonraki membran şeridi ile 15 cm bini genişliği ile kapatılır. Biniler sıcak hava ile kaynak yapılır. Bini termik şeridi olmayan membran uçları termik bantlanyla kaynak yapılarak birlestirilir.

Ters Çatı

Ters catı sistemlerinde adından da anlaşıldığı gibi membran, ısı yalıtımın düz çatılardakinin tam tersine ısı yalıtımın altına serilir. Bu sistemde mekanik sabitlemeye veya tam yapıştırmaya gerek yoktur. Rüzgarın kaldırma kuwetine karşı gezilmeyen çatılarda ısı tabakasının üzerine geotekstil ve geotekstil üzerine minimum 50 kg/m2 gelecek sekilde çakıl serilir. Çakıl boyutları 20-40 mm arasında olmalıdır. Gezilen çatılarda minimum 50 mm kalınlığında beton plaklar döşenir.

Tam Yapıstırma

Mekanik sabitlemenin uygun olmadığı çatılarda; membran, yüzeyin tamamına yapıstırılarak sabitlenir. Bu sistemde çatıya ayrıca yük gelmez. Sıradışı, şekilsiz ve kubbe gibi çok eğimli çatılarda tam yapıştırma sistemi daha uygundur. Üst yüzeyi yapıstırmaya uygun olan ısı yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Membran uçları termik banlanyla kaynak yapılarak veya yapıstırıcı ile birlestirilir. Yapıştırıcı kullanıldığı taktirde bini genisliği minimum 10 cm olmalıdır. Üst yüzeyi yapıştırmaya uygun olan ısı yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Isı izolasyon malzemesi olarak perlit levha, taş yünü veya polistren levha kullanılabilir.

Yapay Göller

Dekoratif bahçe havuzları, su rezervuarları, göletler ve katı atık depolama tesisleri gibi alanlar icin büyük boyutlarda membran kullanılır. Yaklaşık 1000 m2 tek parça membran üretimi mümkündür. Termik kaynaklı biniler membran ömrü boyunca sızdırmazlık özelliğini kaybetmez. Büyük boyutlu göller için 1,2 mm ve küçük boyutlu bahçe havuzları için 0,8 mm kalınlıkta membran önerilir.

Uygulama: Göl veya gölet yapılacak bölge kazılır. Kazı yapıldıktan sonra zemindeki iri taşlar temizlenir ve zemin düzeltilir. Gerekirse temizlenen yüzey ince kum veya geotekstil ile kaplanır. Geotekstil üzerine membran serilerek uygulama tamamlanmış olur.

Giydirme Cepheler

Giydirme cephe arkasında oluşan terleme veya cepheye çarpan yağmur tanelerinden oluşan neme karşı pencere kasası ve yapı arasında kalan boşluk, membran ile sızdırmaz hale getirilir. Membran şeritler halinde kullanılır. Bu şeritler standart olarak 100-150 mm genisliğindedir. İsteğe bağlı olarak daha geniş şeritler de üretilebilir. Şeritler bir tarafı kendinden yapışkanlı veya sade membran olarak üretilmektedir. Aksesuar olarak yüzey yapıştırıcı, astar, temizleme sıvısı, baskı çıtası, yapıstırma pastası kullanılır.

Yapının su etkilerine karşı korunması, içinde yaşayanlara sağlıklı ve konforlu bir ortam sunarken, yapının ömrünün de uzamasını sağlar.

Su yalıtımı, betonarme yapılarda betonun içine su girmesini ve donatı korozyonunu önler. Yapı içinde kullanılan her türlü yapı malzemesini (sıva, boya, parke, vs.) suya ve neme karşı korur.
su-yalitim-membran membran1

İyi bir su yalıtım malzemesinde ne gibi özellikler aranmalıdır?
• Uzun ömürlü olmalıdır.
• Uygulaması kolay ve hızlı olmalıdır.
• Süreklilik arz etmeli ve kalınlığı kesitin her noktasında aynı olmalıdır.
• Kimyasallardan etkilenmemelidir.
• UV ışınlarından etkilenmemelidir.
• Esnek ve dayanıklı olmalıdır.
• Hem uygulama sırasında hem de kullanım boyunca çevreye ve canlılara zarar vermemelidir.
su yalıtım membranlarının ortak özellikleri:
• Her iklim koşuluna göre tasarlanmış ürünler mevcuttur.
• Farklı yüklere maruz kalacak bölümler için farklı mukavemet ve esneklikte ürünler bulunmaktadır.
• Köprü viyadük gibi yapılara uygun membranlar olduğu gibi, bahçe teraslar için özel olarak geliştirilmiş bitki köklerine dayanıklı ürünler de mevcuttur.
• Membran uygulamaları, ürün cinsine göre şalümo ve/veya sıcak asfalt uygulamalıdır.

Yapılarda Başlıca Kullanım Yerleri

Ülkemizin sanayisinde önemli bir yeri olan küçük sanatkarlar sanayi siteleri inşaatlarında,fonksiyon ve ekonomi gibi istekler gereği,eğimli betonarme çatı plakaları ile biten konstrüksiyon sistemi tercih edilmektedir.

Bu durumda her türlü kritik noktaya (dilatasyon,beton dere,parapet,baca gibi) uyum gösteren süreklilik (yekpare) arz eden en ekonomik çözüm,bir yüzü reflektif mineral kaplı,polyester keçe taşıyıcılı polimerik bitümlü yalıtım örtüsüdür.

Uygulama Alanları

Cam tülü taşıyıcılı membranlar, çatı ve temellerde iki veya daha çok katlı su yalıtım uygulamalarında ilk kat membran olarak kullanılır.Cam tülü taşıyıcılı membran arduaz taşı kaplamalı membran ise teras çatıların dere ve parapetlerinde son kat membran olarak kullanılabilir.

Stoklama Şekli

Polimer Bitümlü örtülerin bir yüzü rekleftif mineral kaplı renkli, (Kırmızı, Yeşil, Arduaz, Beyaz) tipleri çatılarınızda değişik amaçlı teknik ve estetik yalıtım detaylarının hazırlanmasına imkan vermektedir.
Rulolar üzeri kapalı, güneş görmeyen, kuru bir yerde dik olarak depolanmalıdır. Üst üste istifleme yapılacaksa iki kat arasına yükü taşıyıp dağıtabilecek sağlamlıkta ahşap plaka konulmak suretiyle en fazla iki sıra istifleme yapılmalıdır.

Renk Alternatifleri

Polimer bitümlü örtülerinbir yüzü reflektif mineral kaplı renkli,(Kırmızı,Yeşil,Arduaz,Beyaz) tipleri çatılarınızda değişik amaçlı teknik ve estetik yalıtım detaylarının hazırlanmasına imkan vermektedir.

Su Yalıtımı

Genel Bilgiler;

Yapılara zarar veren en önemli etkenlerden birisi de sudur. Binalarımıza nüfuz eden su, yapımızın taşıyıcı kısımlarında betonun bozulmasına, çatlamasına ve betonarme içindeki donatının paslanarak taşıma kapasitelerinin düşmesine yol açar. Yapılarımız; yağmur, kar, toprağın nemi, binanın inşa edildiği zemindeki yer altı suyu gibi dış kaynaklı suya ve banyo, lavabo vb. ıslak hacimlerde iç kaynaklı suya maruz kalır.

Yapıların sudan ve zararlı etkilerinden korunması için suyun yapıların dışında tutulması ve havuzlar, içme suyu depoları, göletler vb. yapılarda ise suyun yapı içerisinde tutulması için yapılan işlemlere "su yalıtımı" denir.

Su Yalıtımı Yapıyı Korur
Su Yalıtımı Konfor Sağlar
Su Yalıtımı Ekonomiye Katkıda Bulunur

Su yalıtımının önemi :

Nereden ve nasıl geldiğinin saptanmasının oldukça güç olduğu bilinen suyun yapıya ve içinde yaşayan insanlara verdiği zarar açıktır. Yapılardaki rutubet insan sağlığını olumsuz etkilemekte, sağlık problemlerine yol açmakta, konforu zedelemektedir. Su ve rutubetin etkisine maruz yapı elemanlarının mukavemetleri zayıflamaktadır. Ahşap malzemelerde çürüme, küflenme, mantarlaşma görülmekte; metal malzemeler parlaklığını yitirmekte korozyona uğramaktadır. Su ve rutubetin etkisindeki duvarlarda kabarma, çiçeklenme ve küflenme olmakta, bu etki temel ve parapet duvarlarında da aynen kendini göstermektedir. Döşemelerde ise kabarma ve malzeme dokusunun bozulması görülmektedir.

Bodrum Duvarlarında Su Yalıtımı Uygulaması :

Zemin rutubeti daima var olan ve kılcal yolla yapı elemanlarına etki eden su olarak tanımlanabilir. Zemin içindeki su ve rutubete karşı düşey ve yatay yapı elemanları sürme yalıtım, sıvama veya harçlı yalıtım , yalıtım örtüleri ile yapılan yalıtım, geçirimsiz şap ve ya beton ile yapılan yalıtım olarak sınıflandırılabilir.

Çatılarda Su Yalıtımı Uygulaması :

Gezilen ve gezilmeyen teras çatılarda, istenilen ısı yalıtım malzemesinin niteliğine bağlı olarak iki kat su yalıtım membranı uygulaması ile su geçirimsizlik sağlanır. Membran katlarından en az birinin polyester taşıyıcılı olması tercih edilir. Gezilmeyen çatı tiplerinde son kat membran uygulamasının arduvaz kaplı olarak yapılması, ağır hava koşullarına dayanıklılık sağlanması için faydalıdır. Tercih edilen ısı yalıtım malzemesinin türüne ve iç mekanın kullanım özelliği doğrultusunda bazı teras çatı uygulamalarında buhar kesici membran kullanmak gerekebilir.

Eğimli çatılarda üzeri arduvaz ve aliminyum kaplı membranlar son kat uygulaması için kullanılabilir. Özellikle eğimli çatılarda zor detaylar nedeniyle karşılaşılan zorluklar, polimer bitümlü membran uygulamasıyle zahmetsizce ortadan kaldırılabilir. Çatının tümünde aynı tip malzeme kullanıldığından malzeme uyumsuzluğu ve çözümsüzlüğü yaşanmaz. %15`in üzerindeki eğimlerde tek kat 4 mm.` lik arduvazlı membran kullanılarak su yalıtımı ve çatı kaplama aynı ürünle çözülebilir.


Temellerde su yalıtımı uygulaması :

Yapıların yeraltında kalan bölümlerini su ve nem etkilerinden uzak tutmak, ana taşıyıcı konstrüksiyonu korumak için temellerde izolasyon çalışması yapılmalıdır.

Temel yalıtımlarının diğer yalıtımardan farkı; onarımın ve yanlış yapılmış bir uygulamanın düzeltilme imkanının olmamasıdır. Bu nedenle temel yalıtımı uygulamaları son derece titiz planlanmalı ve uygulamada hassasiyet gösterilmelidir.

Temellerde su yalıtımında üç değişik nedenle yalıtım yapılmaktadır. Bunlar; zemin suyu, basınçlı su ve basınçsız su yalıtımıdır. Zemin rutubetine karşı, temel perde duvarlarında uygulanabilecek 3-4 mm kalınlığındaki polimerik bitümlü yalıtım örtüsü tek kat uygulanarak yalıtım sağlanabilir. Bununla birlikte yapı çevresinde yapılacak drenaj sistemi ile yalıtım uygulaması desteklenebilir.

Yapıların toprak altında kalan bölümlerinde, tam bir su yalıtımı yapılabilmesi için oturma alanı ve yan yüzeylerin tamamen yalıtılması gerekir. Bu işlemin gerçekleştirilmesinde kullanılan yötemler dıştan ve içten bohçalamadır.

Temellerin suya karşı yalıtımında kullanılacak en sağlıklı yöntem dıştan bohçalamadır. Grobeton üzerine yapılan iki kat polyester keçe taşıyıcılı membran içeren içeren su yalıtımı, yan perdelerde toprak seviyesinin üzerine çıkacak şekilde devam ettirilir ve temel tam bir korumaya alınır

Proje aşamasında su yalıtımı uygulamasının planlanmadığı durumlarda daha sonra içten bohçalama uygulanarak suya karşı koruma sağlanabilir. Ancak içten bohçalama uygulamasında yapının taşıyıcı bölümleri olan betonarmede bir yalıtım söz konusu değildir. Bu uygulamayla, sadece iç mekan suya karşı dayanım kazandırılır.

İyi planlanmış bir drenaj sistemiyle yapıda perde duvar üzerine uygulanacak bir membran ile yapıya su girişi engellenebilir.

Her tür toprak altı uygulamalarında; membran yalıtım malzemesinin yardımcı bir ürünle agrega darbelerine karşı korunması sağlanmalıdır.

Islak hacimlerde su yalıtımı :

Nereden ve nasıl geldiğinin belirlenmesinin oldukça güç olduğu suya karşı yaşama mekanlarında bulunan ıslak hacimlerde yalıtımın yapılması ve tesisatın döşenmesinde titizlik gösterilmesi önemlidir.

Genellikle iç mekanlarda bulunan banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacimlerde su tesisatlarında oluşan hasarlar, alt katlara su akmasına sebep olmaktadır. Bu bölümlerin zemin döşemesi üzerine polimer bitüm membranlarla yapılacak su yalıtımı tesisatta oluşacak kaçakların alt katlara geçişini engeller. Özellikle apartman dairelerinde oluşan bu durum problemlere neden olmaktadır. Polimer bitüm kaplamalarının üst yüzeyi her çeşit kaplama malzemesiyle kolay aderans sağlayacak şekilde imal edilmektedir

Gölet ve kanaletlerde su yalıtımı :

Doğal zemin üzerinde ve ya betonarme döşeme üzerinde oluşturulacak suni göletlerde polimer bitüm membranlar, su kaçaklarını engellemek amacıyla kullanılabilir. Doğal zeminde sıkıştırılmış dolgu üzerine membranların zarar görmesini engelleyecek bir ayırıcı tabakadan sonra iki kat polyester keçe taşıyıcılı polimer bitüm membran birbirine tam yapıştırılarak yüzeye serbest olarak serilir. Üzerine koruyucu olarak yine ayırıcı tabakadan sonra koruma betonu dökülür. Betonarme döşeme üzerine de aynı yöntemle uygulama yapılabilir. Gölet su yalıtımlarında suyun basıncı ile membranların kaymasını engellemek amacıyla kenar hatlarda, basınç kuyuları oluşturulmalıdır. Kanaletlerde sıkıştırılmış zemin dolgusu üzerine yine iki kat polimer bitüm membran ile su yalıtımı gerçekleştirilir.

Instagram